Om att inte dela mikrofon

Vi börjar med mikrofoner.

Grundregeln är enkel; en person per mikrofon är det som gäller. Delar ni mikrofon kommer det inverka negativt på ljudet. Risken är att ni, när ni ska samsas om en mikrofon, hamnar för långt bort från den. Följden blir att du tvingas höja ljudvolymen i efterhand, med effekten att surrande rumljud tas med. Då tänker du kanske att ni kan flytta mikrofonen mellan er, men nej. Det vållar så kallat ”handling noise”, ett skrapande och klunkande som uppstår i hanterandet av mikrofonen.

Om du intervjuar någon eller gör reportage på stan klarar du dig med en portabel inspelare, alltså en mikrofon. Då är det ju du som styr samtalet och bestämmer när du frågar och den andra svarar! Portabla inspelare är dessutom gjorda för att åsamka så lite “handling noise” som möjligt.