Om att tävla

Att arrangera tävlingar kan vara ett effektivt sätt att nå fler i sociala medier. Räckvidden på dina inlägg beror som tidigare nämnt på följarnas interaktion. Om du anordna en tävling där besökarna ska kommentera ett inlägg får du denna önskade interaktion.

I min podcast Arbetarlitteratur har jag tävlat ut författares böcker i anslutning till de avsnitt där författarna medverkar. Jag har gjort detta istället för att publicera ett inlägg där jag uppmanar följarna att lyssna på senaste avsnittet. Den informationen har framgått av att tävlingen anordnas i anslutning till avsnittet där författaren medverkar. Samtidigt har jag fått betydligt mer interaktioner än i vanliga fall eftersom det för följarna funnits ett skäl att kommentera.

Du vill att följarna ska interagera med dina inlägg och bör därför utforma tävlingarna så att det inte krävs stora ansträngningar för att delta. Detta samtidigt som du håller dig till reglerna.

I Sverige är det förbjudet att anordna lotteri utan tillstånd, varför din tävling måste vara just en tävling. Det innebär att det måste finnas ett tävlingsmoment. Ett tävlingsmoment utan större ansträngning är att be följarna om en motivering till varför de ska vinna.

Anordnar du tävlingar på Facebook tillåter de inte att du uppmanar följarna att manipulera algoritmen. Du får inte uppmana följarna att dela ditt inlägg, däremot får du uppmana dem att kommentera.

Låt följarna ha några dagar på sig att svara. Utse därefter en vinnare och uppdatera inlägget med information om vem som vann och att tävlingen är avslutad.

Anordna inte tävlingar för ofta, då finns risk att följarna tröttnar.

Facebook ställer också kravet att du måste leverera det pris du tävlar ut. Det bör du förstås göra. Vad du kan tävla ut vet du bäst själv. Någonting som gästen skapat, böcker, kläder eller egna produkter. Det viktiga är att det är relevant!

Rimligtvis borde fler vilja tävla ju färre som deltar, eftersom vinstchansen då är större. Men det är tvärtom. Ju fler som har deltagit, desto fler kommer tävla. Ingen vill vara först. Precis som ingen är den första att ta mat på släktkalas. Be dina vänner att tävla för att ge intryck av att priset är eftertraktat och att många vill delta. Därefter kommer fler att våga vara med.