Ett förord från författaren

Det finns två rättigheter jag särskilt engagerar mig för. Den första: Allas rätt att få berätta sin historia och dela med sig av sin kunskap. Den andra: Allas rätt att fritt få ta del av berättelser och kunskap.

De här två rättigheterna utgör grunden för allt övrigt engagemang. Utan berättelser ser vi ingenting och förändrar ingenting. Därför är det självklart att jag skriver en bok om hur man gör podcast. Podcasten är ett demokratiskt verktyg som förenklar för både berättaren och lyssnaren. Ett lättillgängligt medium i alla avseenden. Att göra podcast är billigt och enkelt och du kan lyssna var och när du vill.

Podcasten är som skapad av den svenska folkbildningstraditionen. En idé som i över hundra år praktiserats genom studiecirklar. Folkbildning är ingen katederundervisning. Här lär vi oss av varandra. Delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter för att tillsammans stiga mot ljuset. Alla ges chans att berätta och lära ut, och kunskapen ska vara tillgänglig för alla. Att göra podcast är att folkbilda.

Jag skriver den här boken med ambition att möjliggöra för dig att berätta. Oavsett vad du vill berätta om. Kanske vill du vittna om dina livsvillkor? Eller dela med dig om din kunskap kring handmålade porslinsfigurer? Boken är för dig som vill sprida ett politiskt budskap med sikte på riksdagen, som vill att fler ska få ta del av din humortalang, som vill sälja brödrostar, som vill skådespela i någon av Shakespeares pjäser eller som har viktig samhällsinformation att förmedla. Boken är för dig, oavsett om du ämnar göra podcast för en idrottsförening, ett företag, en myndighet, eller bara dig själv.

Boken är ingen bruksanvisning. Detaljerade guider om mikrofonmärken och redigeringsprogram finns det gott om på nätet och om du behöver sådana hoppas jag denna bok ska hjälpa dig att söka reda på dem. Målet med den här boken är snarare att inspirera. Det är min kärleksförklaring till berättandet.

Har du ingen tidigare erfarenhet av podcastproduktion får du här grunderna. Du som redan poddar lär hitta strategier för att utvecklas.

Råden i denna bok bör du följa och förkasta. Det finns ingen manual för hur du gör podcast, men det finns råd från andra som provat. Jag vill dela med mig av mina – gör de gärna till dina.