Ett förord från författaren

Det finns två rättigheter jag särskilt engagerar mig för. Den första: Allas rätt att få berätta sin historia och dela med sig av sin kunskap. Den andra: Allas rätt att fritt få ta del av berättelser och kunskap. De här två rättigheterna utgör grunden för allt övrigt engagemang. Utan berättelser ser vi ingenting och förändrar …