Ett nästan akademiskt inlägg om skillnaden mellan podcast och radio, i syfte att få dig att ifrågasätta

Kanske är det enklaste sättet att förklara vad en podcast är ett resonemang om vad som skiljer den från radion?

Jag hävdar att det i huvudsak är plattformen som avgör hur vi kategoriserar ljudet. Radio sänds i etern och en podcast hittas på nätet.

De tekniska plattformarna skiljer sig åt och påverkar därmed innehållet. Den som producerar något måste ha plattformen i åtanke. Var ljudproduktionen ska sändas bör ha en avgörande inverkan på hur innehållet utformas eftersom vi använder medierna på olika vis. I radio behövs en vinjett och återkommande utrop från programledaren om vilket program som sänds. Den informationen kan inte förmedlas på annat vis än genom sändningen. Den som lyssnar på en podcast har förmodligen själv letat upp programmet i mobilen och sett både podcastens namn och en beskrivning av vad avsnittet handlar om. Den som pratar i podcasten behöver inte upprepa podcastens namn var tionde minut och om programmet har en vinjett fyller inte den samma funktion.

Skillnaden mellan radio och podcast är alltså i huvudsak plattformen och då uppkommer en skillnad i innehåll av de olika möjligheter som plattformarna erbjuder. Skillnaderna bör påverka produktionen och innehållet, även om ett radioprogram helt klart är möjligt att lyssna på som podcast.

Många förknippar podcasten med ett antal personer som pratar sinsemellan. Inte sällan om allt mellan himmel och jord. Ett sådant upplägg var vanligt i podcastens barndom, men idag finns ett mycket rikare utbud. Trots det har utformningen påverkat mångas synsätt på podcasten och många sätter fortfarande likhetstecken mellan ett programformat och den tekniska plattformen. Men ett format är inte specifikt för en teknisk plattform. En podcast måste inte vara ett samtal. Det kan likaväl vara en dokumentär, en radioteater, en intervju eller ett reportage.

Likheterna mellan radio och podcast överväger skillnaderna. Både radio och podcast är i grunden ljud. Som podcastskapare har du nytta av många av de knep och rutiner som radioprogramledare använder sig av.

Mitt råd är att du ska ifrågasätta varför du gör saker. Många som kommer från radion fortsätter göra som de alltid gjort även när de gått över till podcast, utan att reflektera kring varför de gör det. Saker som var nödvändigt i radio kan vara irrelevant i podcast.

Stirra dig inte blind på vad podcasten och radion var när de kom. Blicka framåt. Se möjligheterna med ljudformatet. Oj vad många ögon-klyschor jag lyckades klämma in där.