Om att forma ett format

Den traditionella bilden är att en podcast görs av två personer som för ett samtal. Så behöver det inte vara. En podcast kan också göras i form av reportage, dokumentär, intervju, monolog, tävling eller radioteater. Fundera över vilket format som passar ditt innehåll bäst.

Det inspelade samtalet är en populär form eftersom produktionen är både enkel och billig. Det krävs ingen avancerad ljudredigering eller kunskap om hur man producerar en spännande dokumentär. Samtala kan de flesta göra.

Det stora utbudet av samtalspodcast har ökat efterfrågan på andra format. Dokumentärer är de podcasts som tenderar att vara mest populära. De är noggrant planerade och rikligt redigerade. Musik, intervjuer och berättarröster skapar en härlig dynamik. Men denna typ av produktion är också mer genomarbetad och därmed tidskrävande och avancerad.

Du kan också göra din podcast som ett reportage. Här finns stora likheter med dokumentärpodcasten och gränsen mellan de båda är inte tydlig. Min första tanke när jag hör ordet reportage är en reporter som ger sig ut på stan för att prata med människor. Att ett reportage är inspelat på studs, inte lika rikligt planerat och omfattande. Kanske görs ett reportage också närmare i tiden, medan en dokumentär skildrar något mer historiskt?

En annan populär variant är intervju-podcasten. Den har stora likheter med samtalspodcasten men istället för fasta deltagare finns här en programledare som bjuder in olika gäster. Förberedelserna är mer omfattande än i samtalspodcasten eftersom den som intervjuar måste göra research om den som frågas ut, men efterbearbetningen är fortfarande lika enkel. En intervjupodcast kan göras i reportageform genom att ni vandrar på stan medan ni pratar. Du hör, gränserna är inte tydliga.

Monologen är en växande form, perfekt för dig som vill göra podcast men inte har en samtalspartner. En monolog kan ha formen av Sommar i P1. Det kan också vara en slags radioteater där du går i roll. Hit räknar jag också ljudböcker. Läs in det du skrivit. Muntligt berättande när det är som bäst.

Radioteater kräver likt dokumentären noga förberedelser, omfattande inspelning och gediget redigeringsarbete.

Ett ovanligt format i podcast-sammanhang som jag vill uppmuntra till är tävlingen. Det finns flertalet underhållande tävlingsprogram i radio, men i podcast-världen är de få. Tävlingen utgör en underhållning att samlas kring, och de inbjudna tävlande kan också vid sidan av bjuda på mer om sig själva. Så vill du göra en samtalspodcast men i ett annorlunda format, varför inte tävla?

Gränserna mellan de olika formaten är självklart inte vattentäta. Reportageformen kan med fördel kombineras med ett samtal eller en intervju. Och dokumentären innehåller ju oftast också intervjuer.