INFÖR PODCAST – Om att skapa ett koncept. (Och varför du ska välja ett annat ämne än “Allt mellan himmel och jord”.)

Förvånansvärt många av de podcasts som finns på iTunes beskrivs handla om “allt mellan himmel och jord”. Det är som att de kopierat varandra.

De podcasts som finns på topplistan med den beskrivningen finns inte där för att de är intressanta. De finns där för att de görs av personer som folk anser är intressanta. Är du kändis tycker jag att du trots allt ska överväga en tydligare nisch. Är du inte kändis kommer du behöva ett mer unikt koncept för att slå igenom.

När det bara existerade en radiokanal skulle de program som där sändes passa en bred målgrupp. Så är det fortfarande i radio. Fördelen med internet är att utrymmet är obegränsat. Men när utrymmet är obegränsat blir det också omfattande. För att slå igenom behöver du göra något som ingen annan gjort.

Med internets enorma utbud har vi fått nischade magasin och nätbutiker för dammsugarpåsar och batterier. Inget ämne är för smalt.

Jag är intresserad av litteratur och kunde gjort en podcast om litteratur. Men jag valde den mer specifika genren arbetarlitteratur. Därmed fick podcasten också ett större genomslag när jag lanserade den. Jag nådde en passionerad målgrupp som deltog i spridandet av podcasten.

De jag pratat med har medgett att min nisch i inledningsskedet varit en styrka, men sagt att jag i längden inte kommer nå några större lyssnarskaror. De har fel. Den som är intresserad av litteratur är såklart också intresserad av arbetarlitteratur. För arbetarlitteratur är litteratur. Jag valde bara ett perspektiv. En vinkel.

Att jag valde en genre gör podcasten unik och därmed skiljer den sig från andra litteraturpodcasts. Med ett smalare fokus kan man i podcasten höra om sådant som inte får utrymme i andra sammanhang. Att nischa sig är att gå på djupet och det är i alla sammanhang mer intressant än att simma på ytan.

Ganska snart la jag märke till hur omfattande genren arbetarlitteratur är. Jag hade kunnat avgränsa mig än mer. Jag hade kunnat valt 30-talets arbetarlitteratur. Kanske en av 30-talets arbetarförfattare. Kanske hade jag kunnat göra en hel podcast om Moa Martinsons bok Mor gifter sig.