Om innehåll, syfte och att fylla ett tomrum

Du måste vara nyfiken på det ämne du valt för din podcast. Det är så du i längden kommer att kunna brinna för projektet. Att lyckas med en podcast innebär nämligen att hålla ut. Om inte du tycker innehållet är intressant, varför ska då dina lyssnare tycka det?

Detta råd brukar ges till dem som startar företag. Att de ska brinna för saken de ägnar sig åt, just eftersom det krävs mycket engagemang för att lyckas.

Vill du nå lyssnare räcker det inte att enbart följa sitt eget intresse. Det måste också finnas ett intresse hos lyssnarna. Annars kommer du göra podcasten för dig själv, vilket du såklart får göra om det är vad du önskar! Men om du vill nå ut – hitta ett ämne som intresserar dig och där det finns en potentiell lyssnarskara.

Är ämnet dessutom i skymundan är det en fördel. Drivs gärna av en politisk övertygelse eller ett socialt engagemang. Det finns många som delar dina åsikter och kommer vara tacksamma över att de lyfts!

Podcast är ett perfekt medium för det som brukar kallas content marketing eller innehållsmarknadsföring. Kortfattat går det ut på att företag och organisationer marknadsför sig genom att skapa redaktionellt innehåll som kunden är intresserad av. Metoden är populär eftersom marknadsföring idag handlar mycket om att bygga ett varumärke. Det gäller att finnas i rätt kanaler, målgruppsanpassa och inte skrika ut sitt budskap till alla eftersom ingen längre lyssnar till det enorma flöde av information som översköljer oss.