Om Collab

Använd dig av dina eventuella gäster för att locka fler lyssnare till podcasten. Om du har en gäst som medverkar i ett avsnitt är gästens följare med största sannolikhet intresserade av att lyssna på podcasten. Har du bjudit in en relevant gäst är denna gästs följare förmodligen också intresserade av att höra dina övriga avsnitt. Be gästen sprida avsnittet i sociala medier.

Denna strategi bör du fundera över redan när du bjuder in gäster till ditt program. Bjud in de gäster som har flest följare i sociala medier för att få en stor spridning i inledningsfasen.

Strategin kan också användas tvärtom, genom att du medverkar i andra podcast. På så vis får du kontakt med en ny publik.

Samarbeta med andra podcast, medier, personer eller organisationer med stora skaror följare och som vänder sig till en liknande publik som du. Människor lyssnar gärna på fler än en podcast och det finns ingen risk att du förlorar lyssnare. Tvärtom kan ni båda vinna nya lyssnare när de som hör den andras podcast också vill höra din och tvärtom.

Sharing is caring!