Om frågor som flyttar fokus

Undvik påståenden. Som utfrågare bör du gå in i en oberoende roll i syfte att få svar på dina frågor. Angrepp gör att den du pratar med värjer sig. Med påståenden blir du motståndare och riskerar att hamna i en debatt.

Du kan använda dig om påståenden om du lägger dem i någon annans mun. Det kan vara en väljare, en politisk motståndare, en annan artist eller annan forskare som påstår något. Referera till den personen och fråga hur personen du intervjuar besvarar den kritiken. Men gör inte dig själv till motpart.

Undvik av samma anledning laddade ord. Det är ord som uttrycker en värdering eller innebär ett ställningstagande. Den du intervjuar fäster sig vid ordet och inleder svaret med att formulera om din fråga för att skydda sig, vilket flyttar fokus från frågan. Och som reporter vill du först och främst ha svar på dina frågor. Lögn är ett laddat ord. Det är kanske bara en alternativ sanning…

På samma vis bör du undvika överdrifter. Personen kommer inleda med att tona ner din fråga.

Du har alltså odlat universums största klängväxt?
Nja, men den är störst i kvarteret…