Om hur du samlar in pengar genom crowdfunding och bidrag

Låt lyssnarna hjälpa dig med finansieringen. Crowdfunding är ett allt populärare sätt att finansiera projekt på. Crowdfunding är principen “många bäckar små bildar stor å”. Lyssnarna bidrar med den summa de kan för att du ska kunna producera avsnitt.

Crowdfunding har aldrig varit anpassat till podcast-skapare. De flesta crowdfundingsidor bygger på att du söker finansiering för engångsprojekt. Eftersom din podcast är pågående vill du helst ha återkommande bidrag från lyssnarna. De senaste åren har det kommit tjänster som velat åtgärda det här och skapa enkla sätt för kreatörer att ta betalt på. Ett exempel är den svenska plattformen Flattr. Men Flattr har aldrig riktigt lyckats, istället har en amerikansk start-up fått stor uppmärksamhet och blivit omtyckt. Patreon gör det möjligt för lyssnarna att bidra med en summa varje månad eller varje gång du publicerar ett avsnitt.

En nackdel med alla Crowdfunding-sidor är att du måste dela en del av intäkterna med plattformarna. Det är också omständigt för lyssnarna som i de flesta fall måste registrera sig på sidorna för att kunna bidra. Vill du undvika detta kan du skaffa ett vanligt bankkonto, Swish eller tjänster som Paypal. Bankerna hittar visserligen också de sina sätt att äta av din kaka, men i dagsläget tar de inte en lika stor andel.

För att människor ska skänka pengar till dig måste du vara transparant och trovärdig. Berätta att du tänker redovisa vad alla pengar används till.

Var inte rädd för att be lyssnarna om bidrag. I podcasten, på sociala medier och i verkligheten. Lägg in en rad i botten på dina mail. Förklara vad lyssnaren får för pengarna.

Samlar du in pengar från lyssnarna följer också ett ansvar att leverera. Jag försöker leverera mer än en podcast. Jag skriver personliga mail till alla som bidrar och frågar vad de önskar höra. Jag får en nära kontakt med lyssnarna och det har visat sig att många av dem återkommer med nya bidrag i framtiden.

Du kan anordna en Crowdfunding-kampanj för att finansiera en hel säsong av din podcast, ungefär som företag finansierar produkter de vill tillverka. En sådan kampanj bör vara intensiv och inte pågå i mer än några veckor. Du bör förklara vem du är och vad du gör och gärna visa upp vad du åstadkommit för att de som bidrar ska veta att du kan göra vad du söker pengar för. Mer smarta tips om hur du genomför en lyckad Crowdfunding-kampanj finns på plattformarnas hemsidor.

Det fanns en tid då ingen ville betala för något på internet. Det motståndet minskar för varje år. Numera köper vi både kläder, böcker, mat och betalar abonnemang för musik och film på nätet. Betalningsmöjligheterna har också blivit allt enklare. Det är mer självklart idag att journalister och kulturarbetare ska få betalt för sitt arbete och många vill bidra för att visa sin uppskattning. Så möjliggör för dina lyssnare att på ett eller annat sätt bidra.