Om hur du får företag att bekosta ditt uppehälle

Upplåt utrymme i din podcast till en sponsor.

För att locka en sponsor behöver du statistik. Företag som sponsrar vill veta vem de når.

Tidigare har man som podcastskapare inte fått någon statistik alls via iTunes. Enda sättet att mäta vilka som lyssnar har varit med statistikverktyg från en tredjepartstjänster. Statistik brukar ingå i podcastpubliceringstjänster. För WordPress kan du använda pluginet Blubrry Powerpress. Numera erbjuder Apple dock statistik direkt från iTunes.

Statistik är alltid ungefärlig. Hur mäter man en lyssnare? Någon kan starta ett avsnitt utan att lyssna och flera kan lyssna samtidigt. Den statistik som finns att tillgå över antalet lyssnare brukar vara statistik över antalet nedladdningar, likväl är det ett erkänt mätverktyg i podcastbranschen och som referensverktyg är det fullt användbart.

För att bättre veta vilka som lyssnar på din podcast kan du ta hjälp av de sociala medierna och din hemsida. Det är troligt att de som följer podcasten på sociala medier också lyssnar. Därmed kan du använda de sociala mediernas statistikverktyg. Där kan du se hur gamla dina lyssnare är, vilket kön de har och var de bor. I vissa fall kan du också få demografiska uppgifter. Samma statistik kan du få med Google Analytics, en tjänst du kan koppla till din hemsida för att se vilka som besöker den. Använder du WordPress finns bra plugin.

Du bör veta så mycket som möjligt om dina lyssnare när du kontaktar en sponsor. Sponsorerna vill veta vilka de når ut till om de sponsrar din podcast.

Det är viktigt att sponsorn är relevant. Är sponsorn relevant för lyssnaren är lyssnaren relevant för sponsorn. En sponsor är ingen annonsör på så vis att du kan göra reklam för vad som helst. Lyssnaren kommer finna reklamen störande istället för relevant och det skadar din podcast samtidigt som sponsoren inte når resultat.

Hur ska sponsor-meddelandet låta och när ska det höras? Det kommer du och sponsorn överens om. Sponsorn kan höras i början av avsnittet, i mitten eller i slutet. Det går också att kombinera och låta sponsorn höras både i början och mitten. Tillfällena kan dessutom vara olika långa. Femton sekunder i början och sextio sekunder i mitten.

Sponsorer kan tillverka egna sponsormeddelanden eller ta hjälp av dig. Det är inte ovanligt att sponsorn vill använda dig som influencer, där du läser upp ett meddelande och rekommenderar en produkt eller tjänst och talar gott om sponsorn. Ska du ha denna roll bör du debitera ett dyrare pris.

Du måste alltid nämna att det rör sig om ett sponsrat meddelade enligt marknadsföringslagen.

Det är svårt att nämna några standardsummor för vad ett sponsormeddelande bör kosta. Det beror på din ambition, podcastens storlek och träff i målgrupp för sponsoren. Man pratar om CPM, Cost per impression, vilket är kostnad per tusen lyssnare. Fråga andra podcastskapare vad de debiterar.

Tänk på att det inte är de podcasts med flest lyssnare som nödvändigtvis har störst sponsorintäkter. Sponsorn vill ofta nå en specifik målgrupp och du kan med en liten och nischad målgrupp höja priset.