Om konsten att inte tråka ut eller glömma lyssnaren

Ett podcastavsnitt bör inte vara längre än 45 minuter, och gärna kortare än så. Det hävdade jag och möttes direkt av aggressiva angrepp. “Det bästa med podcasts är ju att de är så långa! Formatet tillåter riktigt uttömmande diskussioner!”

Jag inser att jag kanske ska nyansera mig lite. Så jag säger att ett avsnitt inte ska vara längre än vad det finns skäl till. Längden beror alltså på hur länge du kan fylla avsnittet med innehåll som inte tråkar ut.

Ändå ser jag gärna att du packar avsnittet väl. Själv strävar jag efter att göra mina avsnitt omkring 30 minuter långa. Jag tror det är enklare att locka nya lyssnare om avsnitten inte är för långa. De trogna älskar dina långa avsnitt, men vågar en ny offra två timmar av sitt liv?

Alla avsnitt behöver inte vara lika långa, men de bör heller inte skilja för mycket i längd. (Precis som den här bokens kapitel är ungefär lika långa.) Lyssnaren förväntar sig en viss längd på dina avsnitt och planerar sitt lyssnande därefter. För stora variationer uppskattas inte.

När du spelar in bör du inte komma hem med varken för mycket eller lite material. Kommer du hem med för lite finns risken att du inte når upp till så många minuter som avsnittet ska vara. Kommer du hem med för mycket blir det en större utmaning i redigeringen.

När jag började göra podcast var mina intervjuer ungefär en timme långa och av det klippte jag bort hälften. Numera spelar jag in precis så mycket jag behöver. Att jag kan ta hela intervjun i ett svep beror på att jag blivit bättre som intervjuare. Bättre på att föra samtalet framåt och veta hur mycket bra material jag fått. När du nått det stadiet som intervjuare får du bättre flyt i samtalet. Men det krävs att du övar. Tills dess, spela in lite mer och klipp bort mycket. Det viktiga är att du inte tråkar ut dina lyssnare.

Tänk på att podcasten inte blir sämre för att du klipper bort intressanta partier. Du behåller ju även i fortsättningen det bästa.

Bland det viktigaste är att ha en kontinuitet i din publicering. Avsnitten bör släppas vid samma tid och dag. Dina lyssnare kommer då veta när ett nytt avsnitt publiceras och själva gå in och lyssna, även om de inte sett avsnittet marknadsföras på Facebook eller fått en notifiering i sin applikation.

Jag rekommenderar att du släpper ett avsnitt varje vecka. Då blir avståndet mellan avsnitten inte så stort och lyssnarna kommer ihåg vilken dag nya avsnitt lanseras. Varannan vecka fungerar också, men mer sällan än så bör du undvika.

För många av oss är det omöjligt att publicera 52 avsnitt om året. Du kan arbeta säsongsvis. Då skapar du en hysteri inför varje säsongsstart som du kan nyttja i marknadsföringen.

För att undvika missöden bör du, om du kan, ha några avsnitt i reserv. Gör du en podcast om extrem samtid är det förstås svårt.