Om att det i denna lokal får vistas max fyra personer

För dig som gör en samtalspodcast råder en maxgräns för hur många som kan delta i samtalet. Eftersom den som lyssnar inte ser deltagarna kommer för många röster göra att det blir svårt att hålla reda på vem som pratar. Mer än fyra personer bör inte finnas i studion samtidigt.

Ju fler deltagare ni är desto viktigare är det att ni spelar olika roller. Därigenom kommer den som lyssnar kunna skilja era röster åt, inte bara genom era olika dialekter och nasalitet, utan också genom vilken roll ni spelar.

Låt någon ta ledarrollen och fördela ordet. Är ni fyra personer i studion är det lätt hänt att ni börjar prata i mun på varandra. Genom att ge en ansvaret för att så inte sker flyter samtalet bättre.

Exempel på roller: Programledare, gäst, expert, kommentator, reporter, den elaka, den snälla, den onde, den gode, den fule.

Fundera över din stil. Ditt karaktärsdrag. Ska du vara hård och arg, lugn och sansad eller galen och klantig?

Den största utmaningen är att få till en dynamik. Ni ska samsas om utrymmet i podcasten och inte sällan vill någon höras mer än andra. Här fyller programledaren en viktig funktion i att fördela ordet rättvist, men gör det gärna utan att tidtagaruret hörs, då blir det stelt. Ni ska vara som knattarna och fylla i varandras meningar.

Dynamik kräver samspel och samspel kräver övning. Ju längre ni poddar ihop desto mer samspelta kommer ni bli. Gör några testavsnitt innan ni publicerar.

Även andra format kräver rollfördelning. Gör du en dokumentär eller ett reportage har du ofta en berättarröst. Berättarrösten guidar genom programmet och berättar vem det är som pratar. Ofta förekommer en expert och någon som intervjuas. I en radioteater spelar såklart karaktärerna olika roller.