Om tekniska inställningar i inspelaren eller redigeringsprogrammet

De flesta portabla inspelningsapparater och ljudredigeringsprogram är förinställda på ett lämpligt sätt så att det för dig bara är att spela in. Att i detalj justera inställningarna kan visserligen öka kvaliteten något och optimera ljudfilerna så att de inte tar mer plats än de behöver. Men du kan spela in och det kommer likväl bli ljud även om du inte bryr dig om det.

Men det kan ändå finnas en anledning för mig att kort berätta om filformat, sample rate och bit depth.

WAV är oftast standardformatet för ljudinspelningar, så det bör du använda. Ofta kan du använda andra format och komprimeringar, men du bör alltid spela in i ett så kallat rå-format för bästa kvalitet. Först i nästa steg, när ljudfilen ska tillgängliggöras på nätet, bör den omvandlas till mp3 för att snabbt gå att ladda ner. Anledningen är att du inte vet vad ljudet kan komma att behövas till framöver. Då är det bättre att ha spelat in i lite högre kvalitet.

Sample rate avgör filstorlek och kvalitet. Sample rate betyder signalbehandling och är en teknik för att registrera en signals tidsförlopp. Ju högre sample rate, desto fler gånger har ljudet blivit “samplat”. Standard sample rate brukar vara 44100 Hz, vilket ibland också skrivs 44.1 kHz. Det motsvarar kvaliteten på en CD. Det mänskliga örat kan inte höra en sample rate över 50-60 kHz.

Bit depth är hur mycket information som ryms i varje sample. Bit depth brukar du kunna ställa in på 16, 24 och 32 bits per second. Också det här påverkar kvalitet och filstorlek. 16 är standard för CD och fungerar utmärkt för dig som gör podcast.