FÖRBEREDELSER – Om vikten att veta vad du ska säga

För att ditt inspelade material ska bli bra krävs förberedelser. Viktigast är att ha ett genomarbetat manus. Det behöver inte vara detaljerat, men genomarbetat.

Om du gör en samtalspodcast bör du förbereda vad ni ska prata om och dessutom läsa på. Vissa podcasts kan framstå som spontana och genom sin spontanitet bli populära, men även det spontana är ofta förberett. Om deltagarna ska sätta sig och prata om ett ämne de överhuvudtaget inte behärskar utmynnar det mest i allehanda gissningar och snart är tilliten för podcasten på samma nivå som tilliten till opinionsinstituten.

Ett manus kan vara mer eller mindre omfattande. Många som gör samtalspodcasts nöjer sig med att spalta upp vilka ämnen som ska avhandlas och kort göra research om varje sak. På så vis tillåts samtalet flyta fritt och dynamiken i avsnittet blir bättre.

Andra former av podcasts kräver ett mer genomarbetat manus. Gör du en dokumentär kan ibland intervjuer behöva transkriberas för att bli överskådliga och texten som berättarrösten ska läsa in kan behöva vara formulerad på papper. Skådespelarna i en radioteater behöver i de flesta fall veta sina repliker.

Har du en gäst i ditt program eller intervjuar någon behöver du förbereda frågor. Mer om detta i avsnittet om att intervjua.

När jag intervjuar författare bär jag alltid med ett papper med frågor. Förutom frågorna har jag en lista på författarens böcker och ibland några raders bakgrundsinformation som jag inte vill glömma. Jag lyssnar alltid på intervjuerna i efterhand och skriver då i manuset till nästa avsnitt vad jag ska förbättra. På så vis påminns jag i stunden av vad jag vill utveckla i min intervjuteknik, något som jag annars glömmer bort.

Efter att jag genomfört intervjun skriver jag en kort introduktion om författaren som jag läser in. Jag håller mig då oavkortat till manus.

När du skriver ett radiomanus skriver du för tal och inte för text. Det är en viktig skillnad. Det ska inte höras att du läser. Gör det enklare genom att skriva på talspråk. Byt ut “de” mot “dom” och “och” mot “å”. Det är lätt hänt att du annars uttalar orden som de är skrivna. Och undvik ord som ingen säger; så som “dock” och “icke”. Läs din text högt innan du spelar in så märker du om det låter onaturligt.

Siffror bör inte förmedlas i tal. Det är ingen som kommer ihåg siffrorna du nämner. Var din plan att göra podcast av när du läser matematikboken för årskurs nio tycker jag du ska tänka om. Det finns några smarta knep för att begripligt förmedla siffror muntligt. Avrunda och låt femtusenetthundrasjuttoåtta anställda bli cirka fem tusen anställda. Trettio tre procent blir en tredjedel.