Om vikten av att välja rätt tillfälle

Som jag nämnde inledningsvis bör du ha en fast publiceringsdag. Vilken dag som är mest lämplig är svårt att säga generellt, men klart är att vår användning av internet varierar i frekvens, både veckodagar och årstider. Ofta är vi mindre aktiva på helgerna, men innebär det att du har större eller mindre möjlighet att nå människor då? Konkurrensen är mindre, men är kanske publiken det också? Samma sak gäller sommaren, där mindre publiceras på sociala medier, men fler kanske har möjlighet att lyssna på podcast.

Undersök när andra podcast publiceras. Hör efter bland dina vänner. Prova dig fram, men gör förändringar efter noggrant övervägande och först efter att ha informerat lyssnarna.

När det gäller publicering på nätet är tiden viktig. Inte minst när du publicerar i sociala medier. En publicering vid fel tidpunkt och ditt innehåll når inte så många som det kunde gjort. Med en podcast är det annorlunda. Dels beter vi lyssnare på ett annat sätt och väntar med att lyssna till att vi har tid, varför publiceringstiden inte är lika viktig. Dessutom fungerar tekniken på ett annat vis. När du publicerar ett avsnitt kan det i många fall ta upp till ett dygn innan det rullas ut på iTunes och når lyssnarna i de olika podcast-applikationerna. Därför kan du inte styra publiceringen på samma vis.

Jag använder olika publiceringstider för olika plattformar, så som e-postutskick och publiceringar på Facebook.