REGLER OCH LAGAR – Om yttrandefrihet, tryckfrihet och ansvarig utgivare

Yttrandefriheten är en grundbult för demokratin och som sådan kan den också användas av krafter som motverkar demokratin. Därför finns vissa inskränkningar i yttrandefriheten. Man brukar säga att du får säga vad du vill men vara beredd att i efterhand straffas för det.

Du kommer såklart aldrig vara i närheten av sådana överträdelser att du bör fundera över om du begår lagbrott. Inskränkningarna i yttrandefriheten gäller uttalanden som faller under kategorier som hets mot folkgrupp, förtal, spioneri och uppvigling.

Yttranden som framförs i medier har i vissa fall ett starkare skydd i yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller medier med utgivarbevis och en ansvarig utgivare. Massmedieföretag måste ha en ansvarig utgivare och du som podcast-skapare kan skaffa detta skydd för din server där podcasten placerats. Med ett utgivarbevis undantas du från personuppgiftslagen och myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publicering. Den ansvariga utgivaren är ansvarig för allt som sägs i podcasten och publiceras på servern.

En direktsändning måste ha en ansvarig utgivare och registreras hos Myndigheten för press radio och TV.