Om upphovsrätt och citaträtt

För att använda musik och ljudklipp som andra har skapat måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Vill du undvika att betala dyra pengar för användning av upphovsrättsskyddad musik kan du använda fri licensierad musik. På nätet finns flertalet sidor som listar musik och ljudklipp som du får använda fritt, ofta i utbyte mot att du nämner vem som skapat verket.

Den vanligaste fria licensen kallas Creative Commons och finns i olika varianter.

Det finns en citaträtt som tillåter dig att använda delar av upphovsrättsskyddade verk. Citaträtten regleras i upphovsrättslagen och lyder:

”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” (paragraf 22)

Hur mycket av ett musikstycke du får använda beror alltså på vad som är att anse som god sed och vad som motiveras av ändamålet. Citaträtten ger dig inte rätt att använda ett upphovsrättsskyddad musikstycke som vinjett eftersom det då inte är frågan om ett citat vid ett enstaka tillfälle.