Om sponsorer och marknadsföringslagen

Om du har en sponsor i din podcast måste det vid tillfället då sponsormeddelandet hörs tydligt markeras att det rör sig om sponsrat innehåll. Detta kan göras genom en speciell signatur och att programledaren berättar det.

Det sponsrade innehållet får inte vara vilseledande eller aggressivt. Det är också förbjudet att uppmana barn att köpa något.

Tänk på att även produkter och tjänster som du får gratis av företag i utbyte mot att du marknadsför dem är att betrakta som reklam. Glöm inte att dessa gåvor även är skattepliktiga.

Du kan läsa mer om marknadsföring på konsumentverkets hemsida.