Om alla andra kanaler (som icke bör glömmas bort)

Har du en hemsida är det en effektiv kanal, inte minst för att nå människor som söker efter ett ämne på Google. Använd dig av sökmotoroptimering för att klättra på söktjänsternas träfflistor. SEO kallas tekniken och står för Search Engine Optimisation. Har du en hemsida i WordPress finns tillägget Yoast som på lättbegripligt vis hjälper dig optimera varje sida.

När allt fler aktörer marknadsför sina satsningar i sociala medier har möjligheten att få genomslag via marknadsföring på stan ökat. Marknadsföring som i många fall också är betydligt roligare än att lägga tvåhundra kronor på en Facebook-annons. Erbjud dig att komma till olika evenemang och berätta om din podcast. Ställ ut på mässor, sätt upp affischer hos biblioteken och dela ut flyers på torget.

Jag har valt att se min egen podcast som en del i ett större projekt; att uppmärksamma arbetarlitteraturen. Allt jag gör omkring skapar reklam för podcasten, samtidigt som podcasten skapar reklam för det övriga jag gör. Har du ambitioner om stora lyssnarskaror bör du bejaka ditt syfte och inte medieformen.

Jag ger ut böcker och driver daglig folkbildning om arbetarlitteratur i sociala medier. Min podcast blir mer än en podcast och attraherar fler lyssnare. Dina lyssnare är inte bara intresserade av podcasten i sig – de är intresserade av hela projektet, inklusive ditt arbete med det. Därför är en podcast ett perfekt tillägg i din organisations eller ditt företags marknadsföringskampanj, som del av en helhet. Det är ämnet som är intressant, inte medieformen.