Om att boka en lokal

Organisera gärna publika framträdanden på scen tillsammans med andra aktörer. Då får du i många fall både lokal, teknik och publik.

Hör av dig till festivaler, skolor, mässor, bibliotek, myndigheter, butiker eller bokcaféer. Samarbetet kommer leda till nya kontakter och lyssnare.

När du uppträder på scen är det plötsligt mycket mer än bara inspelningen och samtalet du ska ansvara för. Du ska också hålla koll på publiken och lokalen. Här behöver du hjälp. Förhoppningsvis kan du lägga allt sådant ansvar på en lokalansvarig, i annat fall bör du be någon agera studioman. Ditt framförande på scen kommer bli sämre om du behöver koncentrera dig på annat. Att anordna scenframträdanden tenderar att alltid leda till löprundor i jakt på vatten, rörmokare och slamsugbilar som tar energi från ditt framträdande. Låt någon annan sköta sånt.