Om en skillnad att komma ihåg

På scen är din podcast mer än ljud. Här kan du använda dig av rörelser och direkt interaktion med publiken, och eftersom du uppträder på scen bör du göra just det. Annars hade det ju räckt att lyssna i efterhand! Låt personer ur publiken ställa frågor eller anordna en rolig quiz.

Om du spelar in ditt uppträdande på scen som ett podcastavsnitt bör du tänka på att lyssnarna inte ser vad du gör. Det ställer krav på dig att vara uppfinningsrik och åstadkomma ett upplägg som lämpar sig för både scen och podcast. Oftast kan du med ord förklara det som händer på scen, och det är viktigt att ha lyssnarna i åtanke så att du inte glömmer bort detta. Det som sker och gestaltas med beskrivningar blir sällan en uteslutning av lyssnaren, snarare ett gestaltande som gör sig bra i ljudformat. Men du bör ändå undvika att driva det för långt; tävling i charader gör sig inte bra i podcast.