Om att fråga bra

När du intervjuar någon är ditt mål att få personen att leverera så bra svar som möjligt. Ditt verktyg är frågan.

Bra frågor är öppna. Öppna frågor börjar med vad, hur och varför. Det är frågor som inte kan besvaras med ja eller nej.

Hur då? är en av världens bästa frågor. Slumrar du någon gång till och missar svaret kan du alltid få svaret en gång till genom att fråga: Hur då?

Det är en kort och effektiv fråga även om du hör svaret och bara önskar att personen utvecklar sitt svar eller formulerar sig tydligare.

Du kan också få den du intervjuar att utveckla sitt svar genom att kort sammanfatta svaret så som du uppfattade det. Det blir enklare för den som lyssnar att följa med i samtalet. Att sammanfatta ett svar är en smart teknik framför allt när du intervjuar medietränade personer som gärna slingrar sig. Genom att sammanfatta och låta personen korrigera eller hålla med om sammanfattningen kan du tydligare reda ut svaret på din fråga.

Sen finns också terapeutvarianten där terapeut ofta upprepar en bit av svaret för att på så vis få den som pratar att utveckla sitt svar.
Du sa att du blev ledsen…