Om den förbjudna frågan som aldrig ger ett bra svar

Det finns en förbjuden fråga som nästan alla ställer. Den kan formuleras på olika vis, men oftast: Vem är du? Kan du presentera dig själv?

Du har bjudit in en gäst av en anledning – då bör du veta vem gästen är och varför du bjudit in personen. Det är dessutom närmast omöjligt att beskriva vem man är, så plåga inte gästen med en sådan uppgift. Eftersom du vet i vilket syfte personen är där kan du leverera en mycket mer relevant beskrivning än gästen själv. Och du slipper den blyghet som sipprar fram från den gäst som inte vill ses som speciell i något hänseende.

Se till att din beskrivning av gästen är korrekt. Gör din research. Du vill inte verka ohyfsad och bli rättad.

Gör du många intervjuer, exempelvis enkäter på stan, och riskerar att bland ihop dem, kan du be den du intervjuar att säga sitt namn i början av inspelningen.