Om att kasta om och lägga till

Redigeringen är nödvändig och nyttig. Det är i redigeringen du lär dig mest. Där tvingas du flera gånger höra det inspelade materialet och då noterar du också vad du gjorde fel vid inspelningen. Skriv ner det och gör det bättre nästa gång!

I redigeringen lägger du på din vinjett. Du lägger in ljudklipp och andra ljudillustrationer. Du klipper bort skrattattacker, misstag och långa pauser.

Ett vanligt misstag är att klippa “för hårt”. Det innebär att du klipper så mycket i materialet att samtalet låter onaturligt. Klipp inte bort varenda paus. Tänk på att tystnaden kan vara det mest effektfulla ljudet. När jag första gången såg operan Aniara avslutades den med en lång tystnad, där ljuset i lokalen dämpades, orkestern tystnade och skådespelarna stod stilla på scen. Tystnaden illustrerade döden och i flera minuter lämnades publiken åt sina tankar. När jag gick från operan var det tystnaden som påverkat mig mest, inte musiken och sången.

Lämna gärna lite stånkanden och stönanden i ditt program för att göra det mänskligt och naturligt.

Mitt motto när jag klipper ett avsnitt är att det aldrig ska vara tråkigt. Det får gärna variera i innehåll och stämningsläge, men ingen passage får bli för lång. Där riskerar du tappa lyssnarens intresse.

Det är enklare att ta bort hela passager än att ta bort delar av passager. Det är svårt att småpilla. Du kommer hitta meningar i långa utläggningar som definitivt är intressanta, men låt dem försvinna om helheten inte håller. Det är svårt att lappa och laga, att klippa och klistra. Klipper du bort en passage är risken att det senare i samtalet refereras till den passagen. Det kommer förvilla lyssnaren. Se till att den här typen av klaff-fel inte uppstår.

Omfattande ljudmaterial kan behöva transkriberas innan redigering. Har du många intervjuer du ska klippa samman kan du först skriva av dem och sedan i ett dokument ordna styckena i en ordning, som du därefter klipper ljudet enligt. Du får då en bättre överblick av materialet. Men det är också förbannat tråkigt att transkribera intervjuer.

När du skapar ditt redigeringsprojekt i ljudredigeringsprogrammet bör det vara med samma inställningar som vid inspelningen. Ofta frågar ljudredigeringsprogrammet om detta. Det vill säga; du bör använda sample rate 44100 Hz och bit depth 16.

Om detta steg är svårt kan du skita i det. Inställningarna kommer inte väsentligt påverka ljudkvaliteten och avsnittet kommer vara fullt lyssningsbart. I värsta fall blir filen något större än den behöver, men det gör ju inte särskilt mycket.