REDIGERING – Om att han som spar han har

När Ivar-Lo Johansson skrev sina första böcker bar han alltid med manuset i fickan, rädd för att huset skulle fatta eld medan han inte var hemma. Risken att ditt arbete försvinner i en hårddiskkrasch är betydligt större än att ditt hus brinner ner. Undvik det fatala misstaget att mista ditt material genom att ta regelbundna backuper.

Mitt backup:ande är nästan sjukligt, men så har jag också sett så många förlora så mycket. Examensarbeten, intervjuer och minnen. Allt har följt med i det hårddiskras som i efterhand inte kan åtgärdas.

Efter en intervju för jag över materialet till datorn och sedan från datorn till en extern hårddisk. Jag sparar inte bara materialet på olika lagringsenheter utan förvarar också lagringsenheterna på olika platser, för att också undvika husbranden.

Numera finns bra och billiga tjänster på nätet som låter dig backup:a i molnet. Jag sparar både bilder, råmaterial och färdigklippta program. Har du en hemsida bör du förvara en kopia av den samt en kopia av databasen.

Den som spar han har.