Om de tekniska byggstenarna

Du behöver kunna uppfatta, samla in och spara ljudet. Uppfattar gör du med en mikrofon, samlar in gör du med ett ljudkort och sparar gör du på någon form av lagringsenhet. Ofta är dessa tre saker förpackade i en enda produkt. En mikrofon kan också vara ett ljudkort som spelar in på minneskort, då kallas det en portabel inspelare. En mikrofon kan kopplas till datorn med USB och då är den både mikrofon och ljudkort, medan materialet sparas på datorns hårddisk. Ibland har du enheterna var för sig. En mikrofon som kopplas till ett ljudkort som kopplas till en dator.