Om framåtrörelse och att locka med lyssnaren

I eterradio inleds alltid program med att programledaren berättar vad avsnittet kommer handla om. Det är ett sätt att hålla kvar lyssnaren till slutet av programmet.

I en podcast är detta inte lika nödvändigt, men kan likväl användas för att välkomna och informera lyssnaren. Jag håller (av optimistiska skäl) det för mindre sannolikt att en podcastlyssnare väljer att avsluta sitt podcast-lyssnande mitt i ett avsnitt. Det sker bara om podcasten är usel och sådan ska du förstås undvika att göra den.

När du gör en podcast arbetar du med olika typer av medier (till skillnad från radion där du bara har ljudet att tillgå). En presentation av avsnittet bör ske redan i den ruta för avsnittsbeskrivning som finns i de olika podcast-apparna, och det är högst troligt att lyssnaren läst denna och inte behöver dubbelinformeras.

Jag vill låna ett begrepp från författaren Bodil Malmstens bok Så gör jag, där hon berättar hur hon skriver sina böcker. Hon menar att det i en bok inte behöver finnas en strikt dramaturgi enligt de traditionella synsättet, men att en bok alltid måste ha en framåtrörelse. Jag menar att det är samma sak med podcasten. Även om du i inledningen inte behöver kämpa för att hålla kvar lyssnaren programmet ut som du behöver i radio, måste du ha en framåtrörelse i ditt program för att lyssnaren inte ska stänga av.

Hur når man då en framåtrörelse? Först och främst bör du inte fastna i ett ämne du tömt ut. Ett samtal måste vandra vidare och nya frågor måste formuleras. Om du gör en intervju och har förberett frågor är det därför av yttersta vikt att du inte fastnar i ditt papper, utan ställer följdfrågor som fördjupar svaren.

Bygg ditt avsnitt på ditt sökande efter svaren. Inled med vilka frågor du vill ha svar på så berättar du för lyssnaren vad som kommer längre fram. Med den här tekniken väver du samtidigt in dig själv i podcasten och sökandet efter svar upplevs som mer personligt. Efterforskandet får genom denna “jakt” en dramaturgi och framåtrörelse. Svaren på frågorna är naturligtvis lika intressanta för lyssnaren som för mig.

Samma frågvisa metod lämpar sig väl för både dokumentärer och radioteater. Bygg dina avsnitt på nyfikenhet som kommer också framåtrörelsen naturligt. Men glöm inte att alltid besvara dina frågor – annars riskerar du göra lyssnaren besviken.