Om vikten att veta vad du pratar om

En viktig del i ditt manusarbete är att göra efterforskningar. Oavsett vilken typ av podcast du gör måste du förbereda dig genom att läsa på. Det gäller om du ska intervjua någon likväl som om du i en samtalspodcast ska prata om ett specifikt ämne.

Vardagen är oftast upphovet till de ämnen du ska göra research om. Bär med dig ett anteckningsblock eller skriv ner i mobilen när du kommer i kontakt med någonting du vill veta mer om. Då minns du att du ska kolla upp saken när du kommer hem.

I mitt arbete med podcasten Arbetarlitteratur läser jag ofantligt mycket. Dels skönlitterära verk, men också mycket facklitteratur. Jag läser litteraturvetenskapliga avhandlingar, recensioner och tidningsartiklar. Men också en hel del historia och politik. Arbetarlitteraturen växte fram i början och nittonhundratalet och jag anser det vara lämpligt att min kunskap om svensk nittonhundratalshistoria därmed är omfattande. Jag följer med i den aktuella samhällsdebatten eftersom litteraturen ofta förhåller sig till och kritiserar det samtida samhället. Jag är vän med författarna på Facebook för att hålla koll på evenemang de deltar i, priser som delas ut och nya projekt de har på gång. Jag går på teater och tittar på filmer som har anknytning till arbetarlitteraturen. Jag är förvisso frågvis och nyfiken i min podcast, men det är inte på grund av okunskap. Tvärtom är jag alltid väldigt påläst så att jag vet vad jag ska fråga och på vilka frågor jag får de bästa svaren. Att läsa på väcker en nyfikenhet och får dig att ställa fler intressanta frågor.

Du har fantastiska möjligheter att läsa på. Räcker inte internet till finns biblioteken. Bäst är förutsättningarna för dig som bor nära Stockholm och Lund, där allt som tryckts i Sverige sedan sjuttonhundratalet finns bevarat i magasinen. Vänd dig till tidskrifter och dagspressen. Prata med människor. Ring en forskare. De vill alltid få ut sin forskning och ställer garanterat upp.

Och glöm inte att det bästa med research är att du själv lär dig massor.